Biller i norge

Biller er den type innsekt som har flest arter med over 30arter i verden. Billene varierer stort i både størrelse og . Vi hjelper deg å identifisere billene og deretter utrydde de biller som skaper problem.

Biller (Coleoptera) er en gruppe av insekter med fullstendig forvandling. En del familier som ikke er funnet i Norge mangler enda norske navn. Billene er en av de mest artsrike dyregruppene i vår fauna, og inneholder mange av de artene som er mest utsatt for endringer i . Biller, insektorden karakterisert ved fullstendig forvandling, bitemunn, fast hudskjelett og to par vinger, hvorav det.

I 19var det registrert ca 34arter i Norge. Zoologisk museum ved Universitetet i Oslo, laget et nettsted om biller. De lever bare innendørs i Norge, og opptrer hele året. Bekjempelse: Et par biller i huset om våren og sommeren er naturlig og av liten . Biller har bitende munndeler, vanligvis velutviklede fasettøyne, og antenner av meget variabel.

I Norge er det registrert om lag 6arter fordelt på familier. Ny underfamile av biller funnet i Norge. For den som følger med på norske biller, er Bolitochara ei slekt å merke seg.

Det finnes mange forskjellige billearter i Norge som kan opptre som skadedyr i våre boliger.

Felles for alle artene er at det er larvene som . Alle, bortsett fra markkakerlakk, lever kun innendørs i Norge. Store, ofte fargerike biller med parallellsidete vinger og lange, trådformete antenner. Innenfor billene finnes både noen av de største og de minste. Dette er egentlig en stor familie, men her i Norge har den bare en representant.

Det er vanskelig å oppdage at du har et problem før skaden blir synlig, så tidlig påvisning er viktig slik at de kan fjernes før de . Garveren er en av Norges mest sjeldne biller. Den står som kritisk truet på rødlisten og er bare funnet syv ganger i Norge siden 1945. Biller – veggdyr, skadedyr, maur, mus, skadedyrkontroll, biller, rotter, skadedyrutryddelse, skadedyrutrydding, hussopp – Finn firmaer, adresser, telefonnumre.

Artsdatabanken har registrert 2arter av løpebiller i Norge. De voksne billene hos nattaktive arter gjemmer seg om dagen, blant annet . Skadedyreksperten forteller at det finnes – vanlige biller i mel i Norge. Den vanligste er brunsvart melbille, men også rismelbille, . Bestemmelsestabeller til norske biller som ikke er nevnt i Danmarks Fauna.

En gruppe for billeinteresserte i Norge. Ny kortvinge for Norge funnet under askebark i Lier kommune i går 16.