Avfallsplan og sluttrapport skjema

Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving. Gjelder søknadspliktig tiltak som berører del av bygning som overskrider . Miljøverndepartementet har fastsatt en ny forskrift med krav om kildesortering av byggavfall og innlevering av avfallsplaner og sluttrapporter i .

Avfallsplan og Sluttrapport for bygge- og rivearbeid i Oslo kommune. SKJEMA FOR AVFALLSPLAN OG SLUTTRAPPORT I BYGGESAKER. Krav om avfallsplan ved riving eller vesentlige endringer(renovering) av bygninger over . Du må utarbeide en avfallsplan før igangsettelse, dersom.

BRA) på over 3kvadratmeter; rehabilitering . Ordinært avfall PLAN SLUTTRAPPORT (Dokumentasjon skal vedlegges). Nedenfor følger en kort veiledning til skjema for avfallsplan og sluttrapport. Sluttrapporten skal vise faktisk disponering av avfallet som oppstod.

Sluttrapport settes opp før søknad om ferdigattest. Skjema for avfallsplan skal underskrives av ansvarlig søker. Før det gis ferdigattest for tiltaket skal det leveres en sluttrapport som viser hvilke . SLUTTRAPPORT (Dokumentasjon skal vedlegges).

Det anbefales at du benytter skjemaene for avfallsplan og sluttrapport (se under).

I forbindelse med rehabilitering og riving skal du også utarbeide en egen . Veilederen Avfallsplan for bygg- og anleggsavfall er utarbeidet i et. Nedenfor er det linket til både elektroniske søknadskjemaer og papirblanketter. Elektroniske skjemaer: Sluttrapport med avfallsplan for nybygg. Avfallsplanen skal inneholde en oversikt over byggavfall som forventes å oppstå i forbindelse med tiltaket og en plan for. Skjema for avfallsplan og sluttrapport.

Dette gjøres ved å fylle ut skjema for Avfallsplan i. Ein tilrår at du nyttar skjemaa for avfallsplan og sluttrapport (sjå under).