Aptt tolkning

Testen kan ikke brukes til monitorering av effekt ved behandling med lavmolekylært heparin (f.eks. Fragmin) fordi APTT og hemming av trombin kun påvirkes i . APTT (Aktivert Partiell Tromboplastintid). Indikasjoner, tolkning og referanser.

Förlängd APT-tid ses vid brist eller defekt på faktor XII, XI, IX, VIII, X, V,II prokallikrein, fibrinogen. Ved mistanke om overdoseringer APTT og INR vanskeligere å tolke enn for dabigatran4. ALM-MB-Koag-L: Valideringsrapport av P-APTT med STA-PTT A analysert på STA-R Evolution og STA.

ALM-MB-Koag; Valideringrapport XRC DG-APTT.

Evnen til å forstå og differensiere aPTT fra PTT er viktig for nøyaktig tolkning. De normale verdier varierer fra ulike institusjoner og laboratorier for aPTT og PTT. Testen er følsom for koagulasjonsfaktorene II, V, VIII, IX, X,.

Forlenget aPTT sees når faktor VIII eller faktor IX er mindre enn av . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Måling av INR i kombinasjon med APTT kan i følge veilederen også benyttes.