Vindskibeslag møne

Vindskibeslaget skrus fast ovenifra med farmerskruer på husets eksisterende vindskier, og er ment å dekke skjøter mellom tak og vindski. Har nettopp montert nytt Powertekk tak på toppen av det gamle shingeltaket. Når jeg var ferdig med det meste, gjenstår vindskibeslag og . Mer informasjon om vindskibeslag finner du her. Sag aldri skjøten i mønet som én loddrett støtskjøt – denne vil sprike stygt etter hvert som.

På denne måten blir sammenføyningen i mønet både pen og tett. Møne: Der hvor det ikke er mulig å lufte via gavlventiler skal. Mønepanne, 2200mm; Y-møne; T-møne; Endeavslutning for valm; Endelokk for mønepanne; Vindskibeslag, 2000mm; Takfotbeslag TSP, 2000mm; Gradrenne, . Mønebeslag, 2000mm; Takfotbeslag, 2000mm; Vindskibeslag, 2000mm; Gradrenne,. Innvendig hjørnebeslag, 2000mm; Tettelist møne, 1035mm; Tettelist raft, . Lengde: 2m, tykkelse: 6mm, lagerføres i sort og hvit. Mindre skjevheter kan justeres med vindskibeslagene.

Bygg opp til riktig høyde på mønekammen. Lindab Roca endeavslutning gavl til møne NPG. Vindskier og dekkbord er rammen rundt huset. Disse detaljene er svært utsatt for vær og vin og krever oftere og grundigere vedlikehold enn veggene.

Vindskibeslag for Powertekk takplater. Avstand X tilpasses så det blir en avstand på 10–mm mellom mønekam og øverste lekt.