Vannfilter brønn

Drikkevann fra private brønner eller reservoarer er ikke underlagt de samme krav som. Et slikt filter vil også være en god måte å sikre bedre virkningsgrad på . Problemet er drikkevannet; det kommer fra en gammel brønn: ca 5-10. Skifter filter ganger i sesongen og de koster 50-1kroner stykket.

S-30 et effektivt lite vannfilter for filtrering og rensing av drikkevann. Dette kan skje når en septisk felt trenger inn på en brønn eller selv når overflatevannet gjør det helt inn i brønnen lokket før den er filtrert av omkringliggende jord . Hvis du har en egen brønn, så tar du selvsagt vannet derfra.

Filtersett (filtre): kr 269- PRODUSERT I NORGE! Glem fylling av dunker eller kjøp av flaskevann, transport og tung bæring. Bekymret for harepest eller andre . En slik brønn gir vanligvis tilstrekkelig med vann hvis den graves på riktig. Med et filter som tar det meste av partikler fra planter, sot og annen . Vil du grave en enkel brønn, betale for boring av 1meter dype hull eller hente drikkevannet i bekken? Om man drikker vann som ikke har vært behandlet i et vannfilter, utetter man seg for.

Men det er også andre ting som kan forurense vannet i en brønn. Ny borede brønner kan ha høyt kimtall lenge etter at de er tatt i bruk. Dersom du skal rense vannet med UV-filter må du ha så lite kalk som mulig i vannet, helst . Sunnataggen tilbyr vannfilter, vannbehandlere, vannioniserere som sikrer drikkevann av høy kvalitet. Erstatning Ultrafilter Brønn – Pakning. Erstatning Ultrafilter Brønn – Pakning.

Share on Facebook Share on+ Tweet about this on Twitter. Vi må ha en stor kapasitet så det nytter ikke med noen filter med typisk. Et uv-filter dreper (skader dna’et til) basseluskene, mens et oo-filter filtrerer de.

Kanskje en idé å ha dét permanent, når man har brønn som . Vi har dessuten salg og service på vannfilter og pumpeanlegg og lagerfører det meste. Med mer enn års erfaring innen brønnboring og brønnservice, står vi . De som bor i utkantstrøk eller på landet må hente vann fra brønner.