Svartedauden konsekvenser språk

I senmiddelalderen skjer det store endringer i det norske språket. Svartedauden tok livet av en tredel av landets befolkning, og mange bygder ble . Norsk+språkhistorieBufretLignendeDen mellomnorske tiden strakte seg over 2år ifra 13til 155 og hadde mye å si for norsk språkhistorie.

Den begynner med svartedauden og ender med . Pestens utbredelse – lopper, rotter og kornhandel; Byllepest . Oppgave: Oppgave om språket i Norge i perioden 1350-1600. Hvilke konsekvenser fikk svartedauden for det norske skriftspråket?

Norsk språkhistorie handler om utviklingen av det norske språket fra. Svartedauden utryddet de fleste skriftlære, som for det meste var munker o. Jacobgutten: Språket heter forresten norrøn, ikke norrønt. Hvilke konsekvenser fikk svartedauden for befolkningen i Norge under middelalderen?

Språket endret seg fra å være et bøyningsspråk til å bli et ordstillingsspråk. Svartedauden var en tragedie som innebar mer enn sykdommen i seg selv. Men det at en rekke fransklærere døde, bidrog til at det engelske språk fikk . Konsekvensene var betydelige, og befolkningen ble for lang tid framover fratatt evnen til sunn reproduksjon.