Stående kledning lufting

En luftet kledning gir de beste forholdene for kledning og bakvegg. Lufting av stående kledning med sløyfer og lekter. En slik lufting oppnår du ved å sette opp lekter utenpå vindsperren, og som.

Ved stående kledning brukes det liggende lekter utenpå tversgående losholt eller . Stående kledning må ha horisontale spikerslag for feste. For å sikre god nok lufting og drenering bak panelet, bør man ikke montere lekter som er mindre enn . Den gamle kledningen er dobbeltfals og er spikret opp uten lufting rett på.

Ingen stående kledning kan være spikret på stendere. SINTEF Byggforsk opprettholder i en ny anvisning sitt tradisjonelle råd om at man for stående trekledning bør bruke en utlektet, luftet og drenert kledning med . Hovedfunksjonen til en luftet kledning er å beskytte ytterveggen mot. Ideelt bør det være en centimeter mellomrom for lufting.

På stående kledning er det spesielt viktig å mette endeveden godt. I en stående kledning er bordene orientert vertikalt og som regel utlektet på horisontale lekter. Stående kledning har tradisjonelt vært mest brukt i innlandet.

De fleste trehus på innlandet har stående kledning, mens liggende.