Samordnet registermelding behandlingstid

For dager siden – Vi gjør oppmerksom på at innsendelser per post vil kunne ha vesentlig lengre behandlingstid enn det som går frem av oversikten over. Samordnet registermelding i Altinn bruker du når du skal sende inn meldinger til Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Frivillighetsregisteret. På denne siden finner du informasjon om hvordan Samordnet registermelding kan leveres elektronisk til Brønnøysundregistrene via Altinn. Se behandlingstid hos Brønnøysundregisteret. Samordnet Registermelding ved å klikke på tittelen.

Endringsmeldingen sendes på blanketten Samordnet registermelding, den samme som brukes for å registere et nytt selskap. I Norge er behandlingstiden noe lenger; Foretaksregisteret bruker normalt.

Samordnet registermelding elektronisk. Normal behandlingstid fra du har sendt inn søknaden er på 1-uker. Samordnet registermelding – registrering av nye og.

Behandlingstiden for opprettelse av bankkonto for aksjeselskap . Den enkleste måten er å registrere et enkelmannsforetak, det er også gratis å registrere. Du fyller da ut Samordnet registermelding. Altinn ved å levere Samordnet Registermelding (BR-1010). Behandlingstid for registreringen kan være opp til en måned hos Brønnøysund.

Du må fylle ut skjemaet Samordnet registermelding som du kan laste ned fra Brønnøysundsregistrene. Skjema som brukes for registrering er Samordnet registermelding. Sørge for at alle deltakere som skal signere samordnet registermelding på Altinn får . Det må foretas innsendelse av samordnet registermelding til Foretaksregisteret. Registrering i Foretaksregisteret foretas etter den ordinære behandlingstiden . Klikk deg så videre til Forenklet registermelding del – hovedblankett. Når behandlingstiden er ferdig vil du motta en bekreftelse i posten på at . Utskrift av samordnet registermelding (med originale underskrifter).

Normal behandlingstid er ca uker fra UE har mottatt papirene. Samordnet registermelding og til Posten, gjerne via posten. Registreringen også gjøres i del av samordnet registermelding som kan lastes ned hos Brønnøysundsregistrene.

For å bli registret, må du sende inn en Samordnet Registermelding gjennom. Forventet behandlingstid på søknaden var dager når denne .