Muggsopp i mat

NO: Er det egentlig slik at alt av mugg er såpass farlig at maten bør kastes? Eller kan man spise noen matvarer selv om det har kommet . Mange kvitter seg med mat med den minste antydning til mugg og forråtnelse. Mugg og muggsoppgifter (mykotoksiner) finnes i de fleste kornprodukter, selv om vi ikke nødvendigvis kan se noe synlig mugg.

Gå til Utsatte matvarer – Matvarer som er spesielt utsatt for muggsopp er frukt, nøtter, korn, syltetøy, grønnsaker, surmelksprodukter, brød og noen . SIDE2): Du trenger nemlig ikke kaste all mat i skuffer og skap selv om det har dukket opp litt mugg. På noen matvarer går det fint an å bare .

Alle produktene inneholdt soppgift, også kalt mykotoksiner, men samtlige lå godt under grenseverdiene for hva som er tillatt i mat. Muggen mat kan innehalde muggsoppgifter, og hovudregelen er at mat med mugg bør kastast. Unntaka er hard ost og grønsaker som har fått . Men en dag kom jeg i vanvare til å spise mat som det var kommet en del mugg på. Og fordi vi har hatt noen diskusjoner i brødringen, meldte . Ikke spise selve muggen, men resten.

Anonym poster: c5d39469f742a85ed4a8dcd065996549. Dette gir vekstgrunnlag for muggsopp, særlig på næringsrike matvarer, men også på overflater i kjøleskapet, forteller Johan Mattsson, .