Krav til lydisolering mellom boenheter

Krav og grenseverdi for luftlydisolasjon mellom boenhet og andre. Krav til lydforhold i Teknisk forskrift til. Etter byggforskriftene § 8-stilles det flere generelle krav til.

Således kreves det også noe lydisolering mellom soverom og stue i samme boenhet. Likeså at ytterdør mellom boenheter, i tillegg til brannisolasjon også må . For å oppnå gode lydforhol anbefales . I tvilstilfeller om tolkningen av forskriftens krav, kan man henvende seg til. De tekniske kravene til lydisolasjon er utformet på grunnlag av hvordan man kan . Med rom for varig opphold i boenhet menes stue, soverom, kjøkken og.

Forskriften setter ikke direkte krav til lydisolasjon mellom rommene innenfor et. Krav til lydisolering mellom boenheter: LYDKRAV. I byggeforskriftene er kravet til trinnlyd mellom boenheter: L’n,w ≤ 53dB. Etter hva jeg forsår finnes det ingen forskrifter etc som setter krav til dette. Skille mellom brukerområder skal ha lydisolerende egenskaper som sikrer.

NS81setter ingen krav til lydisolering internt i en enebolig.