Enøk tiltak

Luft kort og effektivt i stedet for å la vinduet stå på gløtt. Da unngår du nedkjøling av gulv, tak og vegger. Her finner du informasjon og rådgivning om generell enøk.

Enova har opprettet en egen tilskuddsordning for enøktiltak i husholdningene. Minst halvparten av boligens energibehov går til oppvarming. Her finner du tips og råd til gode enøk-tiltak! ENØK reduserer forbruket til den enkelte uten at det senker kravet til komfort, og det er i den sammenhengen flere tiltak du som forbruker kan gjøre for å utnytte . Alle hjem kan minske strømforbruket, og de fleste kan spare mye på å tenke litt mer på ENØK.

De fleste tiltakene krever lite og de fleste vil gi deg . For en gjennomsnittlig husholdning utgjør oppvarmingen omkring av energiutgiftene, varmtvann ca og lys, . Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 20en rettighetsbasert ordning for enøk-tiltak i private husholdninger. Oversikt over enkle sparetiltak som kan gi deg reduksjon i strømforbruket ditt. Enkle enøk-tiltak som ikke koster noe: Husk å slå av lyset i . Hvordan du bruker energi er viktig for din økonomi og komfort så vel som for inneklimaet og det ytre miljø.

Du kan gjøre noe selv for å redusere energibruken din . Fagstoff: Enøk står for energiøkonomisering. Lavenergipære Bruk lavenergipærer i staden for vanlige glødelamper ute, i kalde rom. Monter termostat for styring av romoppvarmingen og . Du kan få tilskudd til et eller flere av disse tiltakene. Få Enovatilskudd for kartlegging av gode energitiltak i . Skal du gjøre andre enøk-tiltak enn det som nevnes ovenfor, må du søke. Det kommer an på omfanget om du kan stå ansvarlig for tiltaket selv, eller om det . Norsk Energi bistår yrkesbygg, borettslag og boligsameier med kartlegging av byggets energiforbruk og identifisering av lønnsomme enøktiltak.

Du kan få et solid tilskudd til byggeprosjektet ditt fra ENOVA, forutsatt at du gjør oppgrderingen på riktig måte og i riktig rekkefølge. Begrepet benyttes i sammenheng med tiltak hos sluttbruker. Effektiv energibruk, eller energiøkonomisering, forkortet til ENØK, er tradisjonelt benyttet som . Klima- og energifondet ønsker å stimulere til gjennomføring av lønnsomme enøktiltak. Tilskuddsordningen gjelder for enøktiltak i boliger med 1- boenheter.

Tiltak som kan støttast er enøk-analyser, enøk-investeringar i bygningar og driftsanlegg, opplæring av nøkkelpersonell, samt . Tiltakspakken inneholder totalt tiltak fordelt på kommunale bygg og anlegg og skal gjennomføres fram til desember 2014. Rapporten presenterer ENØK-tiltak i Ålesund kommune som kan medvirke til at innsparingskravet i økonomiplanen for 20realiseres og som skal gi et .