Elektriker lærling lønn 2016

Hvor mye har du rett på i lærlinglønn? Finn svaret på hvor mye du skal ha betalt som. Lønn før elektrikerlærlinger og IT-lærlinger. Når lærlinger arbeider overti benyttes lønn og overtidssatsene for . Norsk Teknologi og EL- og IT Forbundet har vedtatt nye lønnssatser gjeldende fra 1. Beregningsgrunnlaget for lærlinger økes med kr.

Verdiskaping og læretiden i de fleste fag er på to år. Teknisk sett regnes det slik at det ene året er et opplæringsår, og når man er under . Jeg går VGElektriker lærling (Jobbet i snart 1mnd nå), å jeg tjener 78. Tariff sier vel at du skal begynne på av montørlønn. Annen utdanning: Har fra før av gått grunnkurs elektro og VK elektro. Det som egentlig hindrer meg i å gå ut i lære, er den lave lønnen.

Techpoint, den Mai 20- 23:5 sa:. Best lønn på båt eller plattform (elektriker) – Andre. Lærling Statoil 20- Andre jobberinnlegg7.

YrkerBufretLignendeElektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Denne overenskomsten trer i kraft fra og med 01. Når lærlinger arbeider overti benyttes lønn og overtidssatsene for. I vedlegget under ligger den anbefalte fremgangsmåten for å regne ut lønn til lærlinger.

Kursplan for lærlinger vinteren 2016 . Etter læretiden på to og et halvt år kan ha få fagbrev som elektriker. Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke. Forskriftene gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Som lærling tjener man av laveste garantilønn for en svenn det første året som lærling. Andre året i bedrift tjener man av laveste garantilønn for en . Basistilskudd I for 20er på 10kroner per lærling eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. Det er forskjellige modeller, og her kan du lese hva du normalt vil få utbetalt i måneden. Generelt for alle kategorier lærlinger og lærekandidater. Lønn til lærling som ikke består fagprøve m. Det er ikke bare 16-åringer som vil bli elektrikere.

Her kan du sjekke lønnen til 1yrker. Jobber du som barnehageassistent er forventet gjennomsnittslønn 288. Her er hele oversikten over de statlige lønnstrinnene for 2016. Her får du en stor oversikt om blant annet lønn og frynsegoder, økonomi, .