Dekker forsikring lekkasje i tak

Lekkasje over lang tid og råteskade helt ned i treverket. Ofte må vi helt inn og skifte tak- og veggplater. En utvidet forsikring vil dekke følgeskadene, men reparasjonen av selve lekkasjen dekkes ikke – det er vedlikehol . Vannskader er uforutsigbart, ubehagelig og kan være kostbart.

Det er ikke alle lekkasjer som dekkes av forsikringen, men du kan . Da hun kontaktet forsikringsselskapet sitt, fikk hun beskjed om at vanlig husforsikring ikke dekker . Derfor kan en tur opp på taket spare deg for hundretusen kroner.

Vann som trenger inn gjennom tak, er nemlig ikke dekket på vanlig villaforsikring. Hvis lekkasjen skyldes et utett ba dekkes det ikke, opplyser Rysstad. Det begynte med noen små drypp fra taket i stuen i første etasje i familien.

Først fikk vi høre at lekkasjen skyldtes setningsskader, deretter at det var verandadøren. Det burde dermed være dekket av forsikringen, mener jeg. Hvis du får lekkasje i et gammelt tak, kan du miste retten til forsikring.

De fleste standard villaforsikringer dekker ikke skader som skyldes at vann har trengt inn i boligen fra tak og . Var meget klar over at taket trengte å tekkes om ila få år, men man sier jo gjerne at et. Dekker forsikringen mere enn plutselig lekkasje?

Sjekk hva slags vannskader forsikringen ofte ikke dekker. Inntrenging av vann frå vindu og tak. Vannlekkasje forårsaket av grunnvann . Ofte dekkes ikke skadene av sameiets forsikring. Dette betyr at dersom det oppstår en taklekkasje, eller særlig praktisk; lekkasjer fra terrasser .