Biller i ved

Skadedyr som kommer inn med fyringsved er ofte biller av forskjellige typer, gjerne trebukker, borebiller og barkbiller. Skadedyrene kan ikke angripe treverk i . Det finnes mange lokale navn som for eksempel mott og dødningeur.

Det er mange arter av bore- biller, og de har til felles at de kan gnage i ved. Noen av artene vi bør være på utkikk etter er borebiller. Det er mange arter av disse, men de har alle til felles at de kan gnage i ved.

Vi hjelper deg å identifisere billene og deretter utrydde de biller som skaper problem.

Fordi blåbukk ofte utvikler seg på oppvarmede steder, kan tid for forpupping og klekking variere. Voksne biller kan også påtreffes i oppvarmede . Den voksne billen er 8-mm lang, svart eller brunsvart og har lange 11-leddete antenner. Brystskjoldet er dekket av lange hår, men har to . Det er flere forskjellige typer treborende biller som følger med fyringsveden inn, forklarer Arne Nese fra Rentokil til bonytt.

Har man imidlertid mange sølvkre, skrukketroll, borebiller eller stokkmaur i hus, kan det være tegn på at man også har en fuktskade. Borebiller (Ptinidae, før oftest kalt Anobiidae) er en artsrik familie av små, ofte vedborende biller. Denne familien omfatter også underfamilien tyvbiller (Ptininae) .

Billene varierer stort i både størrelse og utseende. Størrelsen kan være mellom mm til cm. Europas minste bille, Baranowskiella ehnstromi, ble funnet i . Majorstu-billen finnes nå i nesten samtlige leiligheter i Oslo. Og den sprer seg med rekordfart rundt i landet.

Matvarene kan ha stått i ett år eller to med egg i seg, før de blir mange biller og sprer seg. Det er ingen måte å unngå å få melbillen i hus på, . Billene utgjør den største insektordenen. De har inntatt nær sagt alle land- og ferskvannsmiljøer og oppviser en enorm variasjon i utseende og levevis.

Tremark er en fellesbetegnelse på insektlarver som angriper treverk. Selve insektene kalles for treborende insekter eller treskadeinsekter og omfatter en rekke . Lurer på om det er skade biller for huset. Bor tett ved i skog i gammelt tømmerhus. Har en mistanke om at den kom inn med veden, og formerer seg raskt.

Biller, insektorden karakterisert ved fullstendig forvandling, bitemunn, fast hudskjelett og to par vinger, hvorav det forreste er harde dekkvinger. Inni vedkubbene er det mange gulhvite larver med store .