Velux takvindu monteringsanvisning

Suppler ditt VELUX takvindu med en VELUX solskjerming. VELUX gardiner gir effektiv beskyttelse mot sol og varme for alle behov. Utvalget av VELUX inndekninger og installasjonsprodukter sørger for en rask, enkel, sikker og profesjonell montering av takvinduene.

Vinduets størrelse og takvinkel påvirker utsikten og hvor mye lys som slippes inn. VELUX takvinduer bør monteres med gripelisten . Montering med lavtbyggende inndekning (blå strek) er ikke tilrådelig i snørike og kalde områder. For å kunne velge riktig VELUX takvindu bør man alltid ta utgangspunkt i. For å kunne velge riktig VELUX takvindu til en gitt situasjon, bør man alltid ta. For å sikre en best mulig montering legges forkanten midlertidig på plass, og . Easy install movie for mounting a Velux sunglass in your roof.

Alle VELUX takvinduer har formonterte monteringsbraketter. Ved hjelp av disse får du en enkel og sikker montering. Gardinens toppkasse klikkes på plass i . Det beste alternativet er ett eller fl ere takvinduer som bringer både lys og hygge til de nye rommene.

Montering av foringer for Velux takvindu. Ser på anvisningene både fra Velux og i NBI at nedre foring skal være i .