Valg av fastlege

Her finner du en oversikt over alle fastleger i Norge, med brukervurderinger og gode . Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge. Nå kan du også sette deg på venteliste dersom legen .

Er du pasient og skal bytte fastelege? Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for fastlegeordningen, . Her kan du finne fastlegen din, få oversikt over ledige fastleger og bytte fastlege. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. Lege, tannlege, fysioterapeut, fritt behandlingsvalg og andre.

Du kan enkelt bytte fastlege hos helsenorge. Hvis du ikke har anledning til å bytte fastlege på nettet, kan du ringe . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Landets innbyggere hadde frist til 1. En rask telefonrunde til noen allmennleger viser . Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per år.

Det bør være en pasientrettighet i Norge å kunne velge fastlege som ikke henviser til abort. Mange kvinner, som prinsipielt er imot abort, opplever det krenkende . Ved fylte år treffer barnet selv avgjørelse om valg av fastlege. Er barnet mellom og år kan det selv fremsette krav om bestemt fastlege . Det vil si har rett til å stå på liste hos fastlege. Det er bare prosent av den norske befolkning som har valgt å stå utenfor fastlegeordningen.

For dager siden – Hvem har rett til fastlege? Alle innbyggere i en kommune har rett . Vi betaler gjerne for å få en fastlege av samme kjønn og med lik alder som. I studien estimeres preferanser for valg av fastlege fra et utvalg av Oslos befolkning.

Mindreårige som kommer til landet uten foreldre vil få oppnevnt hjelpeverge som blant annet kan bistå med valg av fastlege. Når du ønsker å bytte fastlege, eller melde ut eller inn i fastlegeordningen kan du gå fram på en av følgende måter:. Valg av president og visepresident, synet på legen, og hvordan best mulig. Professor Olav Helge Førde, Tromsø og lege Folke Sundelin, Oslo . Informasjon om korleis ein bytter eller søker fastlege og ein oversikt over kva for fastlegar.

Du vil få eit brev som stadfestar at du er tildelt fastlegen du har valgt.