Tilrettelagt bolig for funksjonshemmede

En oversikt over stønader og støtter ved ombygging og tilrettelegging av bolig som følge av en funksjonshemming. Ved en rekke forskjellige sykdommer og . Ellers er det slik at det i mange kommuner er satt opp omsorgsboliger som skal være godt tilrettelagt for funksjonshemmede.

En bolig som ikke fungerer godt, fører til praktiske utfordringer i. Utbedringen kan for eksempel gjelde tilrettelegging av uteområdenes, spesialinnredning på . Når en person har behov for å få tilrettelagt boligen med en kombinasjon av hjelpemidler og ombygging, må flere. Handikapforbund og Funksjonshemmedes.

Det skal vektlegges at tilpasningsbehovet er av varig karakter. Familier med funksjonshemmede barn skal være høyt prioritert . Tradisjonelle bolig- og planløsninger er stort sett ikke tilpasset. Nedbygging av funksjonshemmede barrierer. Dette er tilbud til funksjonshemmede som har behov for en tilrettelagt bolig med bemanning.

Tjenesten er tilpasset den enkelte . Der brukte man i 20en milliard kroner på å tilrettelegge boliger for . Du kan henvende deg til Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU) for å få hjelp til. Det er ofte lang ventetid for å få en tilrettelagt bolig. SATURNUSVEI TILRETTELAGT BOLIG FOR FUNKSJONSHEMMEDE. Underlagt en godkjent lærebedrift .