Tilbakeslagsventil på avløpsledning

Hvordan fungerer en tilbakeslagsventil? TILBAKESLAGSVENTIL PÅ AVLØPSLEDNING. Den nydesignede tilbakeslagsventilen er en enkel og effektiv.

Tilbakeslag i avløpsnettet kan føre til at avløpsvann trenger inn i bygninger og infrastruktur gjennom avløpsledningen. En tilbakeslagsventil sørger for at vannet . Når rørnettet blir overbelastet kan resultatet bli at kloakk og avløp flommer opp av sluk og inn i. Løsningen er å montere en tilbakeslagsventil. Skråseteventil med tilbakeslagsventil.

Balkonger utstyres med avløp for å unngå vann- inntrenging gjennom. Ved å installere en tilbakeslagsventil på avløpsledning. Beskytter din eiendom mot tilbakeslag i avløps- eller dreneringsrør. Låsbar klaff av rustfritt stål med . Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske. Du kan ifølge Mohn Jenssen merke dårlig avløp og at vann ikke renner.

Tilbakeslagsventil på avløpsledning.

Rehabilitering av avløpsledning, tetting av kummer (PDF 269KB) . Selge, produsere og utvikle produkter for betjening og kontroll innen vann og avløp. Kommunalt vann- eller avløpsanlegg: Hovedanlegg for vann eller avløp som. Tilbakeslagsventil avløp): Ventil som monteres på private abonnenters.

Brukes til å unngå tilbakeslag av avløpsvann fra f. T-Tilbakeslag fra avløpsledning eller høy vannstand i sjø. Vann og avløp er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av alle vann og avløpstjenester i kommunen, samt planer for fornyelse og nye anlegg. Kommunale avløpsledninger som fører både spillvann og overvann skal ikke tilføres. Graving ve eller tilkobling på kommunal vann-avløpsledninger vil bare skje i. Private stikkledninger fra brønner utrustes med tilbakeslagsventil fpr å unngå . Skjema og rettleiing vatn og avløp.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Nor-. Tilbakeslagsventil på hovedvanntilførsel skal monteres hos abonnenter:. Legging av avløpsledning i grøfter – Normalreglement for sanitæranlegg). Systemet kan ha stor lengde til avløp.

Kontrollert utslipp av vann fra systemet til avløp. Ved normal drift renner avløpsvannet gjennom tilbakeslagsventilen uten noen. Kessel Ecolift XL avløpsledningen og beskytter huset .