Svertesopp på ubehandlet tre

Svertesopp er primært et estetisk problem som gjør at huset ditt ser. Ubehandlet treverk som er eksponert for vær og vind vil over tid bli grått, . Lekestua jeg har satt opp har stått med visse deler av konstruksjonen ubehandlet frem til nå. Sopp og alger kan skade treverket i boligen din.

Hvis du har fått råte, må årsaken til råte ubedres og råteskadet treverk skiftes ut. Hvis du vurderer ubehandlet tre på huset ditt, er det noen ting du må passe på. Svaret høres skumlere ut enn det er: Svertesopp – en type . Ubehandlet treverk som står eksponert for vær og vind vil over tid bli grått. Dette skyldes vekst av en type mørkfargede muggsopp-arter, såkalt . Svertesopp er vanlig i hele Sør- og Midt-Norge og trives på maling, beis og ubehandlet tre. Ubehandlet treverk vil bli grått over tid når det står . Ubehandlede flater vil jeg ikke bruke salo.

Men på malte flater ville jeg da brukt mye vann etter zalovasken, og brukt sopp og algedreper . NS-EN 350-angir kun holdbarhet mot råteangrep for ubehandlet tre, ikke for impregnert eller modifisert trevirke. Ubehandlet tre og alternative treslag som fasademateriale har de siste tiår. En terrasse i tre vil med tiden bli værgrå og angrepet av svertesopp om den ikke.

Også impregnert trevirke blir fort skjemmet av sopp og alger. Ubehandlet tre kan behandles umiddelbart.