Støpe såle til støttemur

For å utnytte tomten vår maksimalt, ønsker vi å bygge en støttemur fra. Denne kan kjøpes ferdig, men mange velger å støpe en såle selv. At jernet er rustent når det støpes inn gjør for øvrig ingen ting. Alle skjøtejern fra såle og opp i blokk, samt jern i hjørnene (ved mur i vinkel) må bøyes til i 90 . Husk på at mur og pussesand skal ha maks kornstørrelse på 3-mm.

Mur av betong trenger alltid en støpt såle. Ved bygging av natursteinmur på telefarlig grunn bør du også støpe såle. ASAK Miljøstein viser deg hvordan du setter opp en støttemur. Der du har mye fukt i grunnen ville jeg ha støpt plate, pga daa binder du.

Med såleblokker: Under en mur er det som regel enklest med såleblokker. Du kan støpe i rør eller i forskaling, eller du kan mure blokker. Kan man sette opp mur uten å støpe?

Vi skal sette opp en støttemur i hagen, for å hindre utrasing i en skråning ned mot gårdsplassen. Sålen må være brei slik at muren blir som ein L sitt frå sida. Har også tenkt på en mur av leca, men vet ikke helt hvordan dette blir.

Skal du forskale og støpe en støttemur må du først støpe en såle.

Vær nøyaktig med sålen og første murskift, da blir muren rett og lett å montere oppover. Alternativt støpes det såle på stedet. Den er et fullgodt alternativ til å støpe såle på stedet. Enten du skal støpe en trapp, fundament til tørkestativ eller annet, må du sikre.

Bygge forskaling, armere og støpe såle for støttemur. NB: Jeg graver bort det som er av jord og legger på pukk der det er steinete slik at det er . Trenger å få støpt en såle til støttemur. Muren vil stå i noe skrånet terreng og vil ineholde en graders bue. Sålebjelke til støttemur 100x10x21cm. Sålebjelken kan i mange tilfeller erstatte en støpt såle som fundament til støttemuren.

Sålebjelken gjør også jobben med å . Støttemur kan være både dekorativt og praktisk for avslutning av hus og hage. Er det stor støttemur, trenger du en støpt såle. Da slip- per du å plundre med vanskelige løsninger, og får en mur som ikke sprekker. Blokkene kan hugges direkte til etter fjellet, eller du støper en vannrett såle .