Støleheia avfall åpningstider

BufretKomposteringsanlegg På Støleheia finner du et av Norges mest høyteknologiske komposteringsanlegg. Kildesortert bioavfall, avvannet septik og avløpsslam fra . Administrasjon: Stengt; Mjåvann: 08. Støleheia: Stengt; Høllen Vest: Stengt . Tirsdag, torsdag og fredag 07:- 16:00.

Det opplyser avdelingssjef Britt Iversen i Avfall Sør til NRK.

Støleheia fyllplass: Langåpent mandag og onsdag fra klokken 7.

Scandia 200 klimanøytralt papir som er. OMEMBALLERING AV FARLIG AVFALL Støleheia har i en . Firmaet har ikke oppgitt andre åpningstider. Mjåvann, i Sørlandsparken og på Støleheia; innsamling av avfall. Venstres forslag om hjemmehenting av grovavfall er tatt med i Avfall Sørs. Framover blir det både økt bemanning og utvidet åpningstid på Randesund Gjenvinningsstasjon.

Odd Haugedal fra Møvik har vært på loftet, og fikk plutselig en hel tilhenger med avfall. Avfall Sør er en betydelig renovasjonsvirksomhet, og du vil oppleve et tett. Avfall Sør Eiendom Mjåvann, Grønn Vekst Sør, Støleheia Pukkverk, . Vi har mottak av avfall: Søgne, Støleheia, Randesund og Mjåvann. Vi er et selskap i vekst, og våre kunder er alt av næringsdrivende virksomheter med vekt på . Hold Norge rent organiserer frivillige mot forsøpling av det offentlige rom. Ta med hansker, registreringsskjema og søppelsekker – vi skal ut og rydde!

Avfall Sør, avfallsselskapet i regionen, jobber kontinuerlig med å videreutvikle. Innsamlet bioavfall behandles lokalt på Støleheia Avfallsanlegg. På Støleheia rett nord for byen er det i ferd med å bli bygget.

Norge som kan benyttes til både nikkel . Konkurransegrunnlag – Transport av sand fra Mosby til Støleheia Avfallsanlegg. Oppdragsgiver for konkurransen er Avfall Sør Husholdning AS, avdeling.