Sperretabell

Du er her: Konstruksjon og montering ; Sperretabeller . Tabellen viser største spennvidde ( L ) i meter. For sperretabell gjelder: Egenvekt: Egenvekten korrigeres i hht.

Deformasjonen er beregnet vinkelrett mot sperreaksen. Her finner du bjelke- og sperretabeller for Limtre og Kerto. Dette bladet inneholder anvisninger for dimensjonering og utførelse av taksperrer av konstruksjonstrevirke og limtre. Bladet inneholder også anvisninger for .

Sperretabell for S-bjelke over felt, normale snølaster. Basert på NS-EN 199 NS-EN 1991-1-og NS-EN 1995-1-1. Sperretabell for smalt limtre over felt og tungt tak.

Basert på NS-EN 199 NS-EN 1991-1- NS-EN 1995-1-og . Formstabile og lette bjelker til gulv, vegg og tak. Informasjon Spesifikasjoner Dokumentasjon Media. Sperretabeller Belastninger Taksperrene er beregnet for følgende belastninger: Snølast: Tabellene er beregnet for snølaster på mark fom.

Norsk Trelastkontroll og Treteknisk presenterte nylig bjelkelagstabellen som gratis app. Tabellen er et verktøy for dimensjonering av .

Sperretabell for S-bjelke over felt Pålitelighetsklasse 1-2. Basert på NS-EN 199 NS-EN 1991-1-og NS-EN 1995-1-Sperreavstand m, tung taktekking . Bruk av autoriserte trelastsorterere. Sørlaminering ligger strategisk til i Marnardal.

Firmaet ble etablert i 197 og de første årene var i stor grad preget av pionerånd. NBI’s sperretabell, asfaltimpregnerte sutaksplater, D- takpapp, sløyfer, pannelekter og betongtakstein. I korte trekk oppgaver som ikke trenger oppmøte .