Søndre buskerud politidistrikt utlendingsseksjonen

Politihuset i Drammen – Utlendingsseksjonen. Arbeidet med politiets lokale organisering i Sør-Øst politidistrikt.

Politimesteren i Sør-Øst oversender nå sin tilrådning til ny tjenestestruktur i Sør-Øst politidistrikt . Utlendingsseksjonen har kontorsted i Politihuset i Drammen og i Politihuset på Kongsberg. Søndre Buskerud en del av Sør-Øst politidistrikt. Dette innebærer ikke noen endringer i våre adresser, oppmøtesteder eller . Søndre Buskerud en del av Sør-Øst politidistriktet. Stillingen er underlagt seksjonsleder ved Utlendingsseksjonen.

Utlendingsseksjonen ved politihuset i Drammen er stengt som følge av streiken, det gjelder også mottak av. Politiet i Søndre Buskeru Sør-Øst politidistrikt. Begrenset kapasitet på utlendingsseksjonen, passkontoret og.

Politiet i Søndre Buskeru Sør-Øst politidistrikt på Facebook.