Søk i foretaksregisteret

Starte bedrift, endre bedrift, bestill firmaattest og utskrifter, heftelser i kjøretøy, finn foretak, åpne data, stopp reklame, kunngjøringer. Du kan også søke på en bestemt kunngjøringstype, aktive kreditorvarsler. Foretaksregisteret den siste kalendermåneden.

Foretaksregisteret – etablering, foretaksregisteret, årsregnskap, akvakulturregisteret, altinn, blanketter, brønnøysundregisteret. Foretaksregisteret er et register over norske og utenlandske foretak i Norge. Registrering i Foretaksregisteret er gebyrbelagt.

Merverdiavgiftsregisteret, Foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrås.

Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret eller. Frivillig virksomhet som ønsker å ta del i Grasrotandelen eller søke om å få . Næringsdrivende enkeltpersonforetak kan registrere seg i Foretaksregisteret på frivillig grunnlag hvis de ikke oppfyller kravene til registreringsplikt. Enkeltpersonforetak har også rett til å registrere seg i Foretaksregisteret. Ved registrering i Foretaksregisteret vil foretaket få en firmaattest.

Foretaksregisteret, offentlig register over norske foretak (selskaper, næringsdrivende stiftelser og foreninger samt enkeltpersonsforetak) og. Foretaksregisteret er lovregulert i lov om registrering av foretak av 21. Næringsdrivende virksomheter vil også være registrert i Foretaksregisteret.

Unntaket er Enkeltpersonforetak som ikke er registreringspliktige dersom de ikke . Frister for registrering i Foretaksregisteret innen nyttår. Dersom du må sende inn melding på papir, bør Foretaksregisteret ha . Informasjonen er offentlig og gir alle som besøker foretaksregisteret muligheten til å søke opp registrere selskaper for å hente ut mer utfyllende informasjon enn . Foretaksnavn (tidligere firmanavn) registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund. I dagligtale brukes begrepene firma, bedrift og foretak mye . Hvordan kan jeg påføre teksten Foretaksregisteret på fakturaen? Det har i lengre tid vært et krav fra Finansdepartementet at teksten Foretaksregisteret fremkommer sammen med organisasjonsnummeret dersom. Frister for registrering i Foretaksregisteret.

For å være sikret gjennomføring innen årsskiftet må melding om vedtak om fisjon, fusjon, . Allmennaksjeloven § 11-annet ledd – suksessiv melding til Foretaksregisteret. I henvendelsen reises det spørsmål om det etter . Enhetsregisteret og Bedrifts- og foretaksregisteret gir opplysninger om… Arbeidstakerregisteret opp mot Lønns- og trekkoppgaveregisteret, ARENA-registeret, . Søk etter svetteband returnerte treff. Fearless Streetwear Betzy Bergs gate Postboks 79Rørvik Tlf.