Skjult eller åpent elektrisk anlegg

I forbindelse med opppussing av et gammelt hus på landet. Har jeg i utgangspunktet tenkt å legge åpent anlegg da dette er mye enklere siden . Alt av det elektriske blir uansett lagt opp nytt, om det blir skjult eller åpent. Jeg synes et pent montert åpent anlegg er helt ok. Elfag el-fag Åpent og skjulte anlegg. Her er noen forklaringer om åpent og skjult anlegg, planlagt på nittitallet.

Skal trekke noen rør i kjellertaket (skjult), disse skal gå ned til veggen i. Men altså ikke montere selv, eller koble til. For mange nevenyttige er dette et åpent spørsmål, og definisjonene i regelverket er ikke entydige. Skal man ha skjult elektrisk anlegg må koblingsbokser festes og rør med kabler . I gamle hus så er det som regel åpent anlegg som blir brukt. For 10pr punkt fikk jeg Elko Plus skjult i vegg.

Skal man ha skjult elektrisk anlegg, må koblingsbokser festes og rør med . Be elektrikeren din om råd eller se f. Skjult elektrisk anlegg uten synlige. For åpen montering, dvs rett på vegg,. Fagmessig utførelse – skjult installasjon. Brun tilførselsledning skal på L, og blå skal på N. Svart eller gråhvit ledning skal kobles til . Mye skal pusses opp og oppdateres, også det elektriske anlegget. Om jeg husker rett er det mer eller mindre slutt på A sikringer, til fordel for A. Hvis anlegget ligger åpent ville jeg tatt det elektriske først.

Et elektrisk anlegg betegnes som skjult eller åpent. Har du ledninger som ligger på utsiden av veggen, har du et åpent anlegg. Og da spesielt i eldre anlegg med veggbokser i metall. Elfag el-fag Åpent og skjulte anlegg.

Men altså ikke montere selv, eller . Imidlertidig har jeg blitt i tvil om dette faller inn under åpent i henhold til FEL (forskrifter om elektrisk anlegg). Her fremgår det at dersom kablene ikke er . Som elektriske komponenter ved nyinstallasjon er de lite brukt. I alle elektriske anlegg skal det dokumenteres at kablene ikke blir over- belastet.