Samordnet registermelding pdf

Da må du fylle ut samordnet registermelding. Samordnet registermelding del – Hovedskjema. Samordnet registermelding Del – Tillegg for.

Da må du fylle ut Samordnet registermelding del 2. Blanketten skal også brukes ved endring, opphør,. Del – Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet, arbeidsgiverdelen av . På denne siden finner du informasjon om hvordan Samordnet registermelding kan leveres elektronisk til Brønnøysundregistrene via Altinn.

Veiledning til blanketten for registrering i. Samordnet registermelding i Altinn er en løsning der registrering av og endring for norske foretak skjer samtidig i syv offentlige registre, inkludert . Det- Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret. Stiftelsesregisteret og Skattemanntallet for etterskuddspliktige. Husk original underskrift i felt 28.