Rømningsvei kjellervindu lysgrav

Lysgrav foran kjellervinduet kan også bedre lysforholdene. For at et vindu i kjelleren skal regnes som rømningsvei, må det i åpen tilstand ha . En lysgrav må være utformet slik at den ikke gjør det vanskelig å rømme gjennom kjellervinduet.

Lysgraven kan derfor ikke være mer. Rømningsveien skal også kunne brukes om vinteren. Multiblokks lysgrav er utformet for å danne en ren, pen og ryddig.

Kjellervindu er ofte aktuelle som godkjent rømingsvei. Det er vinduets størrelse og plassering (høyde fra gulv) som avgjør om vinduet er godkjent som rømningsvei eller ei. Vinduer, kjellervinduer og dører som skal brukes som rømningsveier må falle innenfor kravene i TEK 10. Hos Uldal er minste rømningsveivindu 7mm høyt. Kan ikke tenke meg du får godkjent rømningsvei via lysgrav uten at denne i . Krav til kjellervindu som rømningsvei er min H + B = 150cm.

Lysgraver foran kjellervinduer kan sikres mot snubling med kantstein, rullestein og vegetasjon. Hovedkravet til rømningsveier fra boliger (boenheter) er at det skal være minst én. En lysgrav må være utformet slik at den ikke gjør det vanskelig å. Krav til rømningsvei: I åpen stilling skal.

TEK§ 11- og det må etableres rømningsveier iht. Skal skifte Kjellervinduer og legge ekstra vindu, det vil si kjellervinduer 2. Lage lysgrav til vinduer , reparere eventuelle. Vil bytte eksisterende kjellervinduer med størrelse som er godkjent rømningsvei. Graving av lysgrav må være del av tilbudet.

Utdrag fra Byggdetaljblad om krav til lysgraver foran kjellervinduer. Sidehengslet utadslående vindu med lysgrav som kan fungere som rømningsvei. Sett inn Kjellervindu lage lysgrav, + tette igjen et stort og et lite vindu. Bygging av lysgrav foran kjellervindu (rekkehus). Vinduet må tilfredsstille kravene til rømningsvei.

Krav om tilfredsstillende inneklima og rømningsvei gjelder som før når man innreder bolig i kjelleren. En lysgrav foran kjellervinduet kan gjøre det mulig å sette inn større vindu og .