Restavfall container

Vi har containere for mange ulike formål, som stein og jor hageavfall, usortert restavfall fra bod og loft, bygningsavfall og mye mer. Søk etter container og annet innen avfallshåndtering her. To dagers leie av en 10måpen container som ønskes tilkjørt en adresse i Bodø sentrum og fylles med 7kg restavfall.

Totalpris for utkjøring og innhenting er . Varen består av ulike avfallstyper som ikke er egnet for gjenvinning. Normalt i beholdere 360-10l eller containere på 8-m3. Kan jeg kaste keramikk, porselen og krystall i container for glass- og metallemballasje?

Nei, det kan du ikke fordi keramikk og porselen har en høyere . Vi kjører ut containere fra anlegg i Oslo, Bergen, Trondheim, Hamar,. Vi henter søppel som restavfall og problemavfall som ikke kan kastes i containere. Restavfall er det som blir igjen når alt annet gjenvinnbart avfall og avfall med.

Det er også mulig å leie egen container fra vår renovasjonsleverandør eller . Restavfall på gjenbruksstasjonen sorteres i to ulike containere. Den ene inneholder brennbart restavfall og sendes til forbrenning. Restavfallet som blir igjen etter sortering leveres til forbrenning på Eidsivas anlegg, Trehjørningen i .