Regler for bygging av terrasse

Når du skal bygge terrasse eller veranda er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som for. I tillegg kan du bygge så nære som meter unna tomtegre. Reglene per dags dato er at bygg større enn kvadratmeter må søkes om til kommunen.

Må man søke kommunen om en slik utvidelse av terrassen? Etter de nye reglene kan du bygge større uten å søke (foto:). Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel. I forbindelse med nye byggeregler som kommer i juli 20er det, som jeg.

I mitt tilfelle ønsker jeg å bygge en terrasse som som går ut fra . Med de nye reglene kan du blant annet bygge følgende uten å søke,. VG+: Reglene for hva du kan bygge og gjøre av endringer på. Bygging av terrasse på bakken vil, der plasseringen ikke er i strid med . Trikset er å benytte seg av reglene om enkle byggverk, eller forenklet melding. Dermed kan du bygge en terrasse som ligger høyere enn resten av hagen, . Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt.

Veilederen viser samtidig hva som gjelder av regler for avstand til nabotomt,. Regelen sier en høyde på cm og at det ikke skal . Sjekk alltid reglene i kommunen der du bor. En terrasse skal, lik alle andre byggetiltak, som hovedregel være meter fra nabogrense. En terrasse skal, lik alle andre byggetiltak, som hovedregel være meter fra nabogrensen. Nabosamtykke må foreligge dersom en terrasse skal bygges . Da trår de nye og forenklede reglene i plan- og bygningsloven i kraft.

De nye reglene skal altså gjøre det enklere for deg og meg å bygge på . Det er nemlig ikke slik at alle kan bygge uten å måtte søke. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene. Fra januar vil takstmannen sammenligne boligen opp mot tidligere godkjente tegninger.

Da vil ulovlige endringer lettere bli oppdaget. Samme reglene gjelder for tilbygg til garasje, men OBS-husk at dersom. Hei, vi ønsker å bygge en terrasse på ca kvm og som er ca 20 . Taktrøbbel: Leonhard Jakobsen trodde nye byggeregler skulle åpne for glasstak over terrassen i stedet for markise. Men du må bygge i samsvar med lover og regler. Bolig, garasje og terrasser som er bygget opp er en del av arealet.

Men likevel må du bygge opp plattingen eller terrassen så mye at. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven (pbl), .