Plan og bygningsloven 2014

Endringslov til plan- og bygningsloven mv. L (2013-2014), Lovvedtak (2013-2014). Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

NKF byggesak og NKF plansak har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartemenet laget et lovspeil til ny plan- og bygningslov. Dette rundskrivet gir en oversikt over endringene i plan- og bygningsloven (pbl.) som ble vedtatt ved lov 19. Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) .

Kort om plan – og bygningslovens betydning og. PBL – 11-og 12-4: En vedtatt plan er straks bindende for. Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak). Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13. Endringer i plan- og bygningsloven (Sentral godkjenning av foretak).

Fylkesmannen mottok 7klagesaker og behandlet 7saker i 2014. Statistikken viser at prosent av alle som har klaget har fått medhold. Nytt fireårig prosjekt skal evaluere effektiviteten av plandelen i plan- og.

Jan-Tore Berghei, kommunikasjonsansvarlig, 11. Vi har lenge ønsket forenklinger i plan- og bygningsloven, og støtter regjeringens forslag på flere punkter, men for bygging av store . Dispensasjonsvurderingen ble gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven (1985) § 7. Prosjektet skal evaluere plandelen av Plan- og bygningsloven, og skal studere hvordan plan- og bygningsloven fungerer i praksis og hvordan den er samordnet . L (2013-2014) Endringer i plan- og bygningsloven. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er . Departementets veiledning til plan- og bygningsloven og forskrifter.

Våren 20foreslo regjeringen en rekke forenklinger i plan- og bygningsloven, disse ble vedtatt av Stortinget i juni 2014. Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet har laget denne. Veilederen peker på hvilke muligheter som ligger i plan- og bygningsloven for . Komplett søknad etter plan- og bygningsloven §20-2. Her finner du informasjon om hvilke blanketter. Da trår de nye og forenklede reglene i plan- og bygningsloven i kraft.

Dinside at forskriftene var på høring til oktober 201 og at . Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff. Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Overordnet forvaltning av byggesaksdelen i PBL innehas av . PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: Garasje Joker Enebakkneset har fryselager i garasjen.