Pergola byggetillatelse

Hovedregelen er klar; alle som skal sette i gang med bygging må på forhånd sende inn søknad og få godkjenning fra bygningsmyndighetene. Her kommer en gledelig nyhet til alle som planlegger nytt anneks, lysthus, redskapsbod ol i 2015! Juli 20trer de nye byggereglene i kraft.

Det er imidlertid noen begrensninger i forhold til størrelse,. Planlegging Når man bygger pergola eller tak over uterom i tilknytning til ytterdør. Det er anledning til å bygge tak over uterom uten særskilt byggetillatelse når . Arkitekten vår har tegnet en vag skisse av hvordan pergolaen skal . Det meste du skal bygge, enten det er et påbygg eller en garasje, er søknadspliktig!

Regelverket kan være vanskelig å tolke, men du kan. Naboen ønsker ikke at vi skal sette opp en pergola, men slik det er nå. Sånn apropo dette med å søke om byggetillatelse, desverre så er det . Sjekk med din by eller fylke bygningen avdeling for å se om du trenger en byggetillatelse for din pergola.

Regelverket varierer fra region til region, men hvis du . Regelverket varierer fra region til . Grønt Fokus er Norges største og ledende leverandør av drivhus, veksthus, hagestue og vinterhage. Ved søknad om byggetillatelse må det utarbeides utomhusplan for tomtenes. Sportsbo skjermingstiltak, pergola og halvtak skal gis en utforming som . Avfallsplan, sluttrapport, miljøsaneringsbeskrivelse. Kontroll av at byggetillatelse og lovverk følges.

Med gode arbeidsbeskrivelser kan man fint utføre små byggearbeider i hagen på egenhånd – for eksempel en pergola. Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak må det være i tråd med plan- og bygningslovens regler. Kragerø bygningsråd ga enstemmig byggetillatelse til ny hytte for Stein Erik.

Når man bygger pergola eller tak over uterom i tilknytning til ytterdør eller f eks. Og ettersom det nå er tidlig vår, -det perfekte tidspunktet for å søke om byggetillatelse, har jeg nå med jevne mellomrom i tiden fremover tenkt å . Seilduk, levegg eller markiser, tradisjonelt tretak eller pergola – hva skal man velge for å skape en lun . B26-31+S Før byggetillatelse gis skal det foreligge godkjent utomhusplan.