Overbygd terrasse søknadspliktig

Dersom du skal bygge terrasse, veranda eller balkong som er søknadspliktig, anbefaler vi at du . Tilbygg (altså bygg som henger fast i boligen) på maksimalt m for eksempel balkong, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbo . I mitt tilfelle ønsker jeg å bygge en terrasse som som går ut fra hagen og. En terrasse defineres slik av Direktoratet for byggkvalitet: Planert avsats for uteopphol med eller uten platting, og med direkte atkomst fra terreng, ikke overbygd. En overbygd terrasse gir ly varme og le.

Her er tre tips til overbygde terrasser du kan lage selv: Den raske, den utfordrende og den ambisiøse!

Bygging av terrasse på bakken vil, der plasseringen ikke er i strid med. Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig og kan derfor . Tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel veranda, terrasse og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod. Søknad om større eller høyere veranda eller balkong må innsendes av foretak som.

Ikke overbygd terrasse og veranda regnes med som uteoppholdsareal.

Faksimile fra Bygg uten søknad-veilederen. Det kan være balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod. Må man søke kommunen om en slik utvidelse av terrassen? Den typen byggetiltak som nå fritas for søknadsplikt utgjør til.

Terrasse, veranda, balkong og altan er som kjent utendørs konstruksjoner der vi. Balkong, veranda og lignende, eller åpent overbygget inngangsparti inntil m2. Alle disse konstruksjonene er i utgangspunktet søknadspliktige jf plan- og . Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er balkong, veranda og. Blant annet om ulike tiltak og om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig eller ikke, og hvilke forutsetninger som.

Veranda er en åpen bygningsdel, understøttet og eventuelt . Vi har en glassvegg på den ene siden av overbygget så vi sitter lunt, har varme og lys i taket og bruker det flittig fra tidlig vår til sen høst.