Oppvarmingskarakter

Energimerket er en matrise hvor en ser energikarakteren på y-aksen og oppvarmingskarakteren på x-aksen. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren går fra A til G, og er basert på beregnet levert energi.

Energimerket er en matrise som består av en oppvarmingskarakter og en. Oppvarmingskarakteren består av en femdelt fargeskala fra rød til grønn, hvor grønn . Den andre poengsummen som deles ut ved energimerkingen, er en oppvarmingskarakter. Den viser hvor mye av boligen som kan varmes opp .

Energikarakteren viser hvor energieffektiv boligen er. I en energiattest er det gitt en energikarakter og en oppvarmingskarakter av boligen. Energikarakteren går fra A til G og forteller om beregnet . Energimerket oppsummerer energitilstanden for bygningen med en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren blir gitt ut ifra beregnet levert . Her lærer du mer om energimerket, energikarakter og oppvarmingskarakter . Hva du bruker til oppvarming har ingenting å si for energikarakteren (A-G), men har noe å si for oppvarmingskarakteren (Grønn-Rød).

Snittkarakteren for de energimerkede boligene er E med oransje oppvarmingskarakter.

Til sammenlikning vil et nytt hus normalt få C.