Norge etter 1945 sammendrag

Etterkrigstiden betegner perioden etter andre verdenskrig i norsk historie. Fra krigens slutt i 19og frem til omkring 19opplevde Norge en sterk vekst på . I de første tjue årene etter 19dominerte Arbeiderpartiet norsk politikk. Under gjenreisningen ble økonomien styrt av strenge statlige reguleringer, men fra . Det største og fremste partiet i Norge årene etter krigen var. Han ble statsminister i 19og har fått æren av å bygge opp velferdsstaten.

Idag er Norge kåret til verdens beste og tryggeste land å bo. Her kommer en powerpointpresentasjon som handler om Norges historie fra 19til 1972. Etterkrigstida er betegnelsen på tidsperioden etter andre verdenskrig. Norge var et av land som skreiv under FN-pakten den 26. Men tiden fra ca 194 perioden hvor velferdsstaten ble bygget opp, er sett på som.

Etter dette kom oljen og veksten i Norge ble større. Norge et land som måtte gjenoppbygges, både på et økonomisk. Høsten 194 fikk arbeiderpartiet rent flertall i stortingsvalget. Etter flere hundre år i union med Danmark var skriftspråket i Norge dansk.

Etter hvert tapte tyskerne på flere og flere fronter, og i mai 19måtte de kapitulere. Utviklingen etter 19samlet Norges befolkning om mer likeartede opplevelser og gjøremål. Norges økonomi virker, spesielt om hvordan den økonomiske politikk. Høsten 1945: Arbeiderpartiet får rent flertall på Stortinget. Dermed innledes en år lang periode da Arbeiderpartiet er det dominerende parti i Norge.

Punktliste med hovedpunkter i norsk politikk 1945-2000. Arbeiderklassen sto sterkest, de stemte AP. Kort om hvordan velferdssamfunnet endrer seg i Norge etter den 2. Etter krigens slutt ble det etablert en samlingsregjering med Einar Gerhardsen fra.

Norge 1945-19Fra Gjenreising til Oljerikdom. Etter andre verdenskrig var store deler av Norge ødelagt og de nordligste delene av Norge . På denne siden har vi fulgt Norges historie fra unionsoppløsningen i 19frem til. Arbeiderpartiet fikk flertall ved valget i 19og Einar Gerhardsen ble statsminister. I 19fant Norge olje i Nordsjøen og etter hvert kom olje- . Fagstoff: Etter år med krig ble gjenreisningen av landet en felles oppgave for alle i Norge.

Etter folkeskoleeksamen og mer tilfeldige jobber, ble han i 1915. Moskva-tro dannet Norges Kommunistiske Parti, var Gerhardsen på Tranmæls side.