Nordan skyvedør vedlikehold

Godt vedlikehold øker levetiden på dører og vinduer. Les bruksanvisningen for vedlikehold av beslag og lås. Ved å gi skyvedøren utvendig aluminiumsbekledning oppnås en enda. Vedlikehold Beslag og lås skyvedør.

For alle NorDan balkong- og skyvedører. For senere vedlikehol se eget ark: Standard maling, beis og lakk for ND Hoveddører . Jevnlig og godt ettersyn og vedlikehold sikrer vinduer og dører med lang levetid.

Kondens på lav terskel til skyvedør. Skal kjøpe nye skyvedører da dei gamle ikkje er tett. Har sett på Nordan sine skyvedører og koster oss ca 21. Felles detaljer Standard maling, beis og lakk í Vedlikehold av vinduer og dører ISO 90sertifikat Garanti. NorDan Skyvedør har en skyvedel og en fast del.

Felles detaljer Standard malingI beis og lakk Vedlikehold av vinduer og dører I lSO 9001serlifikat Garanti I. Alle vinduer, balkongdører og skyvedører fra NorDan er konstruert for harde. Aluminium ruster ikke, og krever knapt mer vedlikehold enn hva man gjør ved en . Den har espagnolett med flere låsepunkter. NorDan Skyvedør har en skyvedel og . Lakkerte dører vedlikeholdes med overlakkering ved behov. Med Solglass, Sort farge og Utvendig vedlikeholdfrie aluminiumsbeslager.

Vedlikehold – NorDan NorDan er en av Skandinavias ledende vindus- og dørprodusenter. NorDan konsernet er en av Skandinavias ledende vindus- og dørprodusenter med. I vedlagte materialdokumentasjon er lagt vekt på anbefalt vedlikehol dvs.

Fra stue er det Nordan skyvedør ut til balkong på kvm.