Murpuss på gips

Murpuss bør hefte bra på gips om du primer gipsen med Hey’di KZ og . Hvis slette vegger betyr tilnærmet gips-utseende ville jeg valgt sparkel. På veggene på de to første bildene kan du bruke .

En innvendig puss har ikke de samme kravene som en utvendig puss, og skal ofte kun ivareta en estetisk funksjon og gi farge og struktur til overflaten. De fleste kjenner til gips; den er lett å røre ut, og i likhet med puss, er den lett å legge på. Det blir hengende, og det synker ikke sammen som vanlig kalkmørtel.

Puss veggene – to trinn til jevne vegger.

Ikke noe mer puss som siger fordi pusslaget er for tykt. En utvendig puss skal hindre og evt. Tabell 1: Puss og malingstyper anvendt i ulike tidsepoker. Gips skal i motsetning til kalkholdig puss ha en. Jeg driver å pusser opp og har tatt valget med å legge rehab gips utenpå gammel strie med puss under.

For å få en mest mulig jevn og glatt . Gipsbasert sparkel- masse til reparasjon av sprekker, hull, fuger, spalter og fordypninger på vegger og tak.