Muggsopp representative arter

Muggsopp finnes overalt, så vel innendørs som utendørs. Etter prøvetaking, Inkuber agarplater til å dyrke muggsopp levedyktige arter tilstede. Resultatene av en test nettstedet kan være representative for andre steder.

Aflatoksiner er muggsoppgifter fra varmekjære sopper som normalt trives best i tropiske områder. Aflatoksin er akutt levertoksisk for mange arter. Denne ujevne fordelingen gjør at det er vanskelig å ta ut representative prøver for kontroll.

Madsen,2001) Akutt nyresvikt er kjent etter å ha pustet inn mykotoksiner fra vanlig . Selv om mugg gjerne er et tegn på begynnende nedbrytning, blir enkelte muggarter kultivert, bl. Generelt kan man si at bakterier er kjøttetere, mens sopp er planteetere. Bare noen få arter bakterier kan leve ved pH mindre enn 2. Sopp som gruppe er vanligvis mer syretolerante enn bakterier.

Artifakt – En hendelse, struktur eller substans som ikke er representativ for in vivo tilstanden av den originale prøven . Forskere har beskrevet mer enn 100. Resultater av en test nettstedet kan ikke være representative for andre steder. Muggsopper produserer soppgifter som kan være skadelige for menne.

Studier viser at mykotoksiner kan være skadelige for ulike dyrearter.