Montering av vannmåler

Viktige hensyn som skal ivaretas av rørlegger som skal montere vannmåler. Vi viser til egen brosjyre som utleveres sammen med godkjenning av. Vannmåleren skal monteres rett etter innvendig stoppekran (se veileder punkt ).

Dette for at det skal være mulig å stenge av vannet når måleren skal byttes. Vannmåler utleveres fra kommunens gjeldende leverandør mot fremvisning av. Før godkjenning vil kommunen kontrollere at vannmåleren er montert i . Deretter vil vannmåleren bli returnert til eier ved forespørsel.

Det skal monteres vannmålere på byggeplasser og for brakker. Alle husstander i Arendal skal ha installert vannmåler. Rørlegger rekvirerer vannmåler på kommunens hjemme- sider hva gjelder.

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG MONTERING. Disse retningslinjene gjelder for alle abonnenter tilknyttet kommunalt . Mange betaler for mye i vannavgift. Ved å innstallere vannmåler kan du spare flere tusen kroner i året. Levering og montering av vannmåler.

Rørlegger Levering og montering av vannmåler i enebolig på Stabekk.

Huset er bygget i 20og installasjon er forberedt . Det skal monteres vannmålere på byggeplasser og brakker. Del i dette dokumentet beskriver bruk av vannmåler, del beskriver installasjon. Montering av vannmåler skal utføres av godkjent foretak i henhold til . Skjema for å melde fra om montering av vannmåler finnes som PDF og DOC.

I forbindelse med montering av vannmåler hos kunder ønsker rørlegger samtidig å montere tilbakestrømnings- og vannstoppeventil. Her er skjema for montering av vannmåler som tilknyttes Norefjell Vann- og Avløpsselskap. C:\doc2pdf\input\vannmaaler_melding_om_montering.

MELDING OM MONTERING OG SKIFTING AV. Horisontal: ______ Vertikal: ______. Vi bekrefter at vannmåler er montert i henhold til forskrifter, og er lett tilgjengelig for.

BRUK I KOMUNENE: Levanger, Verdal,.