Montere vindu

For at det skal være enkelt å montere et vindu, bør vinduskarmen være ca mm mindre enn åpningen i veggen. Dette gjelder både i bredde og høyde. Otto Robsahm, kanskje bedre kjent som Sinnasnekker’n, viser oss hvordan vi enkelt kan montere vindu.

Riktig montering av vinduer øker levetiden og totalopplevelsen ved bruk. VIS bygger på at vinduer og dører monteres lenger inn i vegg. Gir redusert kuldebro og mindre varmetap mellom vindu og vegg=bedre komfort.

Dører og vinduer fra NorDan krever optimal montering for å yte best mulig.

Bruk lenkene under for instruksjon om hvordan våre produkter skal monteres i bygg. Det finnes mange grunner til at man trenger å bytte vinduer. Råte og fukt ødelegger karmer og til slutt tar alderen overhånd. For montering av vindu med ekspanderende isolasjon, se side og 8. Montering av Trenor vinduer og balkongdører skal skje i henhold til NBI byggedetaljblad.

Vær nøye med tetting og isolering ved innsetting av vinduer.