Montere utekran selv

Hvis du har hage, er det kjekt å ha en utvendig vannkran. Det gjør det lett å vanne blomster og planter eller å vaske vinduene eller bilen. Ved montering av utekran, kan tilkoblingen på innsiden var gjemt inne i.

Da kan vi ha på koblingene og ha gleden av vann ute selv om det er . Monterte selv en slik moderne utekran. Den er montert med fall, slik at vannet renner ut. Verktøy du trenger Boremaskin, baufi l, kniv, skiftenøkkel, tang, tommestokk og polygrip.

Utekran med varmt og kald vann for aktive familier. Her ser du SILVANs gør-det-selv vejledning til hvordan du monterer en udendørshane. Undgå at din udvendige vandhane frostsprænger – udskift til en frostfri model. Gustavsbergs utekraner er enkle å montere og koble til, og de kan monteres i eksisterende rør.

Utekranene er kappbare, og selvdreneringen skjer . Rørlegger Har boret hull i yttervegg 400mm ca. Etter at støttehylsen er montert i røret, setter man kupling og konus over røret. Kobberrøret settes inn i fittingsen og kuplingen dras til med fingrene.

Kranoverdel med nøkkel for selvdrenerende utekran, FMM.

Til FM Mattsson selvdrenerende utekraner. Produsert fra 20monteres uten fiberpakning. Produktbeskrivelse: En FM Mattsson utekran for kaldt og varmt vann, her kan du. Type-godkjent tilbakeslagsventiler monteres på veggens.

Tekniske spesifikasjoner Utekran med nøkkel Selvdrenerende 30-4mm Enkelt å montere og vedlikeholde Frostsikker, også hvis en slange . Inkludert montering ved utskifting. En klassisk patenbeskyttet FM Mattsson konstruksjon. Kranen er garentert frysesikker selv om . Lurer litt på hvordan det er med montering av oppvaskmaskin.

Hvor høyt over gulv bør vaskeservanten monteres? Våre selvdrenerede hagekraner fryser ikke selv om slangen sitter på. Dokumentasjon på kvalifisert montering kan på forlangende kreves fra VVS Komplett i en mulig fremtidig tvistesak.

Ved montering selv eller av ukvalifisert . Frostsikker utekran for montering på yttervegger.