Mønebeslag montering

Takfot, gavl og mønebeslag for å forhindre temperaturbevegelser, skal alle beslag monteres slik at de ikke festes med samme skrue . Mønekam (mønebeslag): Monter mønekammen med 1mm overlapp. Monteres med selvborende skrue × mm i hver annen bølgetopp av trapesplaten.

Platene monteres med selvborende skruer i lakkert utførelse. Mønebeslaget monteres med selvborrende skruer, x mm i hver annen . Bruk Lindab mønebeslag NP med tetningsprofil under.

Et mønebeslag som brukes til alle profilene våre, både de klassiske profilene og de vanlig profilerte lave profilene. Følg merkingene ved montering av de øvrige platene og foreta. Platen må monteres vinkelrett på takfoten.

Norges største byggevareprodusent Icopal produserer og leverer byggevarer.

Har nettopp montert nytt Powertekk tak på toppen av det gamle shingeltaket. Når jeg var ferdig med det meste, gjenstår vindskibeslag og . Monter vegg og takelementer til bod. Verktøy som behøves: Poppnagletang, 5mm . Tilbehøret brukes i tillegg til profilsystemet ved montering av kanalplater. Avstanden mellom omleggsskruene bør ikke overstige cm.

Levere og montere fasadestillas mot vest og øst, samtidig sikre med lemmer. Demontere eksisterende Plastisol mønebeslag inkl. Rørføring fra solfanger vist, konf Aventa ved montering.