Male murpipe inne

Denne bruksanvisningen gjelder for ubehandlet mur. Husk at du ikke bruker oljemaling på mur-underlag for å sikre god heft til. Slik går du frem når du skal male peisen.

Hei, Vi skal male peismuren i stua (helt pusset og glatt mur). Før du skal male er regelen at muren skal være pusset etter Norsk Standard 34hva angår pusskvalitet og antall påkast (lag). Den største faren er at fuktighet trenger inn. Siden det for eksempel er fuktigere inne i en kjeller eller i et boligrom enn det utenfor, .

Her kan du i utgangspunktet bruke hvilken som helst innendørs vannbasert maling. Muren er ganske ru enkelte steder, kan jeg da male med rulle? På mur skal du alltid bruke vannbasert maling, oljebasert maling vil etterhvert . I Norge har vi tradisjonelt sett bygget mye i tre, men det finnes også mange murhus rundt om i landet. Det går fint å male teglstein eller en annen type stein muren er.

Ved å male rett på steinen vil fortsatt strukturen i steinen synes.