Likviditetsgrad 1 krav

Det er lett å vise at en bedrift kan ha lav likviditetsgra men god likviditet. Det er også et vanlig krav at egenkapitalrentabiliteten før skatt må være støtte en. Man deler gjerne likviditetsgrad i metoder, og alle sier noe om forholdet mellom. Likviditetsgrad er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld:. Bør være større enn og ikke mindre enn 1. Her kommer en veiledning til arbeidskrav 3. For norske aksjeselskaper var likviditetsgrad i snitt (SSB).

Krav til Rentabilitetstallene: For å trekke konklusjoner trengs det sammenligningsgrunnlag. Vi benytter ikke likviditetsgrad og i våre beregninger av risikoscore. Likviditetsgrad er omløpsmidler (OM) i forhold til kortsiktig gjeld (KG).

Forholdstallet illustrerer i hvilken grad omløpsmidler er finansiert med kortsiktig gjeld. Egenkapitalrentabilitet; Totaltkapitalrentabilitet. Gjeldsgrad; Likviditetsgrad 1; Likviditetsgrad 2 .