Likt løser likt

Et løsemiddel er en væske som brukes for å løse opp faste stoffer, gasser eller. Effekten av løsemidler oppsummeres ofte i huskeregelen likt løser likt, det vil . Rapport fra kjemiforsøket Likt løser likt.

Hensikten med dette forsøket, er å oppleve polare og upolare bindinger mellom ulike molekyler for å få en større forståelse av hvordan dipole . Innledning og hypotese: Forsøket vi gjorde heter ”Likt løser likt”, og hensikten med dette forsøket er for å se om dette stemmer i praksis. Ordet løsemiddel brukes vanligvis om en væske som løser et annet stoff – enten dette stoffet er i væskeform, i gassform eller som fast stoff. Ordet løsemiddel brukes vanligvis om en væske som løser et annet stoff enten dette stoffet er i væskeform, gassform eller som fast stoff.

Konklusjon: I kjemien finnes en regel som sier at ”likt løser likt”. Det betyr at polare løsemidler løser polare stoffer, og upolare løsemidler løser upolare stoffer. Innledning: Ordet løsemiddel brukes vanligvis om en væske som løser et annet stoff, enten dette stoffet er i væskeform, gassform eller som fast stoff. HVORFOR løser egentlig et upolart løsemiddel et upolart stoff?

Eksampel: fast iod løses av heksan. Innledning – I denne rapporten skal jeg beskrive forsøket vårt, si hvilket utstyr og hvilke kjemikalier og hvordan vi gikk fram. Her finner dere hele rapporten med både spørsmål og utfyllende svar. Problemstilling: Stemmer det i praksis at ”likt løser likt”?

Hvis reaksjonen fett løses i vann skulle vært spontan måtte delta S total for reaksjonen vært.

Slike stoffer løses i stoffer av andre, lange kjeder. Og hvis det er fettløselig er det et upolart stoff. Stoffer løser seg lettest i løsemidler med egen- skaper som likner deres egne polare egen- skaper. Vi demonstrerer prisippet om at likt løser likt ved å prøve ut både polart og upolart stoff i ulike løsemidler.

Også vannets polare egenskaper og . Valg av løsemiddel avhenger av hva som skal løses. Hovedregelen er at likt løser likt dvs polare stoffer løses i polare væsker som vann mens .