Kvalitetsdokument våtrum

Ett badrum ska byggas enligt Boverkets byggregler, gällande branschregler och monteringsanvisningarna för alla material och produkter som används. En av de mest bärande idéerna för GVKs verksamhet är kvalitetssäkring och dokumentation av förutsättningar och . För keramiska golv- och väggkonstruktioner i våtrum är BBV, inom hela.

Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, utgåva 07:har. KVALITETSDOKUMENT FÖR EGENKONTROLL. Kvalitetsdokument-egenkontroll-ver 2008-10-14-HS (2).

Egenkontroll enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum.

Behörig entreprenör Zetterbergs Kakel Bygg AB. Hantverkare som jobbar med tätskikt i våtrum och VVS-installationer ger dig ett kvalitetsdokument efter arbetet är klart. I besiktningsprotokoll och efterbesiktningprotokoll anges att kvalitetsdokument våtrum saknas.

Då detta dokument ännu inte inkommit 2008. GVK auktoriserar dessutom företag för arbeten med tätskikt i våtrum och utför. Tekniska råd för att uppfylla GVK-förutsättningarna. Kvalitetsdokument – Våtrumsanmälan.

Kvalitetsdokument våtrum från alla köp sälj marknader i Sverige. Hitta billigaste Kvalitetsdokument våtrum hos AllaAnnonser. Edsvik VVS AB utför all slags renovering av badrum och våtrum. Efter slutfört arbete erhåller ni ett kvalitetsdokument för våtrum och säker vatten. Bilaga A till BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum.

Egenkontroll enligt BBV, Bygg eramikrådets Branscgåegler för våtrum, pkt 11.