Krav til utleieleilighet 2016

Fra nyttår blir det enklere og billigere å tilpassse boligen til utleie eller. Det er nok med ett vindu i hvert rom, så lenge dette fyller kravene til . I Sundvolden-plattformen er det slått fast at kravene til utleieboliger skal forenkles.

Forskriftsendringene trer i kraft 1. Hva kan være konsekvensene av ulovlig utleie? Direktoratet har også uttalt seg om krav til brannsikkerhet. Nå blir det strengere energikrav, og enklere å gjøre om kjeller og loft til.

Fram til 20har det vært vanskelig og svært kostnadskrevende å. Det er nok med ett vindu i hvert rom, så lenge dette fyller kravene til rømningsvindu. Tidligere ble det stilt samme krav ved ombygging av eksisterende bolig som ved. Hvis du derimot ønsker å endre bruken av rom utenfor din egen leilighet, . Nok utsyn fra stua og ordentlig lagringsplass er noen av kravene du må oppfylle for å. Kravene for en bolig er de samme over hele landet. Det vil også være enklere å klargjøre de for utleie.

Før stilte man samme tekniske krav til en slik omgjøring som man har stilt til helt . Studenter i Stavanger sliter for å få tak i bolig.

Likevel gir kommunen huseiere forbud mot å leie ut i underetasjen. Planlegger du å leie ut sokkeletasjen din bør du først sjekke om den lovlig kan brukes som hybel. Nå reduseres kravene til minimum takhøyde, utsikt fra vinduet og krav til tilgjengelighet kraftig. De skal bygge det om og mener de nye reglene for utleie kan gjøre det.

Forskriftsendringen trer i kraft fra 1. Tidligere har det blant annet vært krav om minst meter takhøyde, om utsyn fra vindu og . Hvorfor må du ha den godkjent for utleie? Det vises i proposisjonen til at plan- og bygningsloven stiller krav til en boenhet. Det er mange krav som må oppfylles når man skal bygge om eller leie ut bolig. I dag er dette ofte en svært kostnadskrevende og vanskelig . En utleieleilighet i boligen gir skattefrie tusenlapper. Rømningsveier som oppfyller kravene, er det aller viktigste å få i orden, opplyser . Regjeringen har sendt ut forslag til flere forenklinger i TEKog SAK10.

Målet er enklere tilpasning og utleie av deler av eksisterende bolig. Vår oppgave er å bidra til gode bygg for et godt samfunn. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) .