Krav til soverom 2016

Slik er de nye byggereglene i 2016. Det er nok med ett vindu i hvert rom, så lenge dette fyller kravene til rømningsvindu. Nå blir det strengere energikrav, og enklere å gjøre om kjeller og loft til oppholdsrom.

Deler av rom kan ha skrå himling med lavere romhøyde. Soverommet har dessuten blitt brukt som soverom i år minst. I TEKhar man forlatt dette kravet: § 12-7.

Krav til rom og annet oppholdsareal (1) Rom og annet.

I Sundvolden-plattformen er det slått fast at kravene til utleieboliger skal forenkles. Forskriftsendringene trer i kraft 1. Det å endre en kjeller til soverom eller stue (tilleggsdel til hoveddel), eller stue til garasje . I den reviderte utgaven av faktaboka Lag rom i kjelleren viser vi. Boligareal i kjelleren må tilfredsstille en rekke krav, men fra 1. Før stilte man samme tekniske krav til en slik omgjøring som man har stilt til. På loft og andre rom med skråtak, må minste takhøyde være på to meter, . Fram til 20har det vært vanskelig og svært kostnadskrevende å. Det er nok med ett vindu i hvert rom, så lenge dette fyller kravene til . Tidligere har det blant annet vært krav om minst meter takhøyde, om utsyn fra vindu og.

Nå reduseres kravene til minimum takhøyde, utsikt fra vinduet og krav til tilgjengelighet kraftig. Forskriftsendringen trer i kraft fra 1. Når du gjør om rom i bolig fra før 1. Tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert for rullestol på inngangsplanet. Rom skal ha trinnfri tilgang og snuareal med diameter på minimum m. Tidligere ble det stilt samme krav ved ombygging av eksisterende bolig som ved nybygg.

Rommet du vil endre må ligge inntil et annet rom for varig opphol . Dette oppdaterte bilaget er laget til Byggesaksboka utgave 2015-2016. Mange soverom kan være potensielle dødsfeller. Selv om kravene til et soverom er klare, er det ikke noe som sier at du kan bruke et . Før var det et krav om at soverom skulle være minst kubikkmeter stort. Hvis det er normal takhøyde på meter vil . Jeg har ei Kjellerstue, som jeg har tenkt å gjøre om til soverom. Jeg har lagt ved bilde av forlppig plan.

Problemet mitt her erat vinduene i . Vi har nå 0krav til soverom 20fra nettsteder. Men hvis man firer på kravene til boareal for å gjøre det lettere for boligeiere å leie ut rom som tidligere ikke kunne leies ut – får man ikke da en .