Krav til isolasjon i vegg tek10

Anbefalte løsninger til de nye energikravene (2016) i Teknisk forskrift, kapittel 14. Følgende minstekrav skal oppfylles: Tabell: Minstekrav. I tillegg gjelder følgende minstekrav, med unntak for småhus:.

Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 520. Takstoler med kaldt loft, gulv på grunn, torvtak, yttervegg, sperretak og. Et av de sentrale områdene i energiforskriftene er kravet om bedre isolasjon i gulv, vegger og tak samt vinduer med lavere U-verdi.

U-verdi samt kravet om isolering av rør, kanaler og.

Forskrift om krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) TEK10. Minstekravet til isolasjon i yttervegg er cm. Er det ikke ett krav etter TEK1 at det skal være minst 250mm isolasjon i. Hva er kravet til isolasjon i yttervegg etter TEK 10?

De nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK10) trådte i kraft 1. Nye energikrav stiller strenge krav til luftlekkasjer.