Krav til ildsted i bolig

Boliger som ikke må oppfylle kravet til energiforsyning i TEK1 på grunn av naturforhold eller lavt oppvarmingsbehov, skal ha skorstein og . Derfor stilles det strenge krav til ildstedet og til hvor man setter det opp. Installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig, men er meldepliktig til . Reinstallering av ildsted krever ikke søknad og tillatelse, men tiltaket skal meldes til kommunen du bor i. Regler for montering av eldre ildsteder og skorsteiner uten dokumentasjon er gitt i. Bæreevne ved last fra peiser og ovner 552. Krav om søknad eller melding; Funksjonskrav i byggteknisk forskrift . Hvorfor egne krav 4l energiforsyning?

Nyinstallering av ildsted krever ikke søknad og tillatelse. Brann- og redningsetaten, Boligseksjonen. Det stilles i dag krav til utslipp på lukkede ildsteder. Installering av ildsted var siden år 20unntatt søknad og melding. Senere skjedde det samme med krav til søknadsplikt for våtrom.

På en bolig med aktører i byggefaget, kan byggherren eksempelvis spare 00- på at det kun er . Mange av oss har planer om å bytte ut et eldre ildsted med en ny effektiv og. Videre er det strenge krav til avstander til brennbart materiale rundt .

Men så er det kravet om alternativ oppvarming, lukket ildsted for å få. Boligbygning som etter fjerde ledd er unntatt fra krav om . Det var krav før ihht til en paragraf som het noe slikt som beredskapsparagrafen.