Krav til hybel 2016

I Sundvolden-plattformen er det slått fast at kravene til utleieboliger skal forenkles. Forskriftsendringene trer i kraft 1. Nå blir det strengere energikrav, og enklere å gjøre om kjeller og loft til.

En kort oversikt over reglene for utleie av hybel og selvstendig boenhet, samt forskjellen på disse. Krav til hybel og selvstendig boenhet. Har du planer om å innrede hybel i egen bolig?

Det stilles heller ikke krav til utsyn fra vinduet i rommet.

Fram til 20har det vært vanskelig og svært kostnadskrevende å oppfylle kravene som lå til grunn for bruksendring av kjellerboder eller . Tidligere har det blant annet vært krav om minst meter takhøyde, om utsyn fra vindu og minstekrav til størrelse på bod og oppbevaringsplass i hybler og utleiedeler. Planlegger du å leie ut sokkeletasjen din bør du først sjekke om den lovlig kan brukes som hybel. Boligareal i kjelleren må tilfredsstille en rekke krav, men fra 1. Direktoratet har også uttalt seg om krav til brannsikkerhet.

Det vises i proposisjonen til at plan- og bygningsloven stiller krav til en boenhet. Departementet har erfart at grensen mellom én og to boenheter ofte kommer på . De tekniske kravene ved søknad om ny leilighet i eksisterende bygg kan du lese mer om i . Før stilte man samme tekniske krav til en slik omgjøring som man har .

En hybel anses ikke som en egen boenhet, og det kreves derfor ikke at hybler skal tilfredsstille kravene som gjelder selvstendige boenheter, for eksempel krav til . Det er ikke noe krav at hybelleiligheten har eget kjøkken, soverom eller dusjmuligheter. For utleid del er det avgjørende hvordan den enkelte . Hvis du ønsker å bruke rom til utleiehybel må først og fremst krav til rom for varig opphold ihht. Nok utsyn fra stua og ordentlig lagringsplass er noen av kravene du må oppfylle for å. Kravene for en bolig er de samme over hele landet.

Regjeringen har sendt ut forslag til flere forenklinger i TEKog SAK10. Målet er enklere tilpasning og utleie av deler av eksisterende bolig. Utleieenheten skal blant annet oppfylle krav til lys og rømningsveier. Rømningsveier som oppfyller kravene, er det aller viktigste å få i orden, .